Tjänster
Tjänster
VAD FÖRETAGET ERBJUDER

Alla uppdrag skräddarsys i nära relation och dialog med uppdragsgivaren. Ingen situation är den andra lik, vilket kräver ett unikt förhållningssätt varje gång. Vi analyserar och bearbetar uppdraget tills vi känner oss nöjda och redo att verkställa. Alla uppdrag genomförs med processfokus, vilket innebär att målet och syftet för uppdraget är viktigast ochvägledande för processen. Därför läggs stor vikt vid att definiera uppdragets syfte och att följa processen noga så att den leder dit vi har för avsikt.

Individnivå

Urval
Personbedömning/Second Opinion och eventuell implementering
Ledarutvärdering

Utveckling
Personlighetsutveckling
Ledarskapsutveckling

Stödjande insatser
Ledarhandledning/coachning
Krishantering
Konflikthantering
Utbrändhet
Stödsamtal

 

Gruppnivå

Utveckling
Ledningsgruppsutvärdering
Ledningsgrupputveckling
Grupphandledning/coachning

Utbildning/Workshop
Kommunikation/Svåra samtal
Rekryteringsteknik
Förändringsledning

Gruppnivå

Organisationsanalys
Fördjupade medarbetaranalyser
Styrelseutvärdering

Konsult Lena Ydmark AB  |  Kornhamnstorg 53, 111 27 Stockholm  |   |  © Konsult Lena Ydmark AB 2020