OM FÖRETAGET

Erbjudande

Konsult Lena Ydmark erbjuder urval, utveckling och utvärdering av individer genom psykologisk kompetens och metoder samt mer än 20 års erfarenhet av praktisk arbetspsykologi.

 

Behöver din organisation insikt och mognad, ökad effektivitet och utveckling på ledar-, grupp- eller organisationsnivå, specialanpassar vi arbetsupplägg tillsammans med er och samarbetar med er för att tillgodose era behov och uppnå era förväntningar och mål.

Kunderfarenheter

Företaget har en stor bredd i sina kunder och har därmed erfarenhet av stora internationella och inhemska börsnoterade bolag, mindre utvecklingsbolag, familjeföretag samt statliga och kommunala verksamheter. Det breda kundurvalet är en medveten strategi för att arbeta med många olika kulturer och värderingar, och därigenom kunna

 

urskilja vad som är företagsutvecklade behov och vad som är mänskliga, giltiga för alla. Ytterligare en strategi är att arbeta på olika hierarkiska nivåer i en organisation för att där tydligt förstå hur besluten som fattas i ledningsgruppsrummen får faktiska och praktiska konsekvenser.

Kompetens

Lena Ydmark är legitimerad psykolog sen 1990 och har fortlöpande kompetensutvecklat sig med en variation av psykologspecifika kurser och metoder.

 

 

 

Utsikt
Konsult Lena Ydmark  |   |  © Konsult Lena Ydmark 2024