Nätverk
HUR FÖRETAGET JOBBAR

Nätverk

Konsult Lena Ydmark samarbetar med ett flertal olika nätverk, några oftare än andra. Det viktigaste är att vi delar gemensam livs- och människosyn och att vi står för liknande ledarskaps- och pedagogiska värderingar.

 

Vi uppskattar varandras olikheter både personlighetsmässigt och yrkesmässigt. Företaget har därmed tillgång till kompetenta kollegor, dels för större uppdrag, dels för uppdrag som kräver annan kompetens än min.

Grundpelare

Det finns alltid mer att lära, om och genom oss själva och andra. Lär gör vi genom nyfikenhet, respekt och delaktighet, genom att se processen samt att bli medveten om hur vi agerar och interagerar med varandra.

 

Genom att lära sig mer växer förståelsen och därmed vars och ens möjlighet att själv aktivt kunna påverka sitt liv.
Ledorden är Seriositet – Ansvar – Respekt – Ödmjukhet – Glädje – Nyfikenhet

Dialogen är nyckelverktyget!

Filosofi

Människan, ständigt utvecklingsbar, en livsdrivkraft. Gruppen som ett levande system som ständigt interagerar, både medvetet och omedvetet med andra delarna

 

Organisationen, ett levande och mer komplext system, där alla delarna av systemet påverkar varandra i flera olika dimensioner samtidigt.
Konsult Lena Ydmark  |   |  © Konsult Lena Ydmark 2024